Projectes / Valles

Tanca exterior en ferro a Olot

Projecte tanca exterior realitzat a Olot. El client ens demana, després de retirar les tuies,

Valla i portals corten a Olot
Valla exterior amb corten a Olot

Projecte realitzat a Olot. Sobre una paret d’obra existent es munta una subestructura amb tub