Projectes / Altres

Fabricació marcs, porticons i baranes en una masia

Projecte de fabricació i muntatge de portes, finestres, baranes i porticons en la rehabilitació d’una

Estructura pèrgola a Les Preses

Projecte de fabricació i muntatge d’una estructura per a pèrgola a Les Preses. El client

Envà pluvial a Olot

Projecte de fabricació i muntatge d’un envà pluvial a Olot. El client ens demana el

Escala exterior amb barana de ferro
Marcs de finestra i escala exterior

Fabricació i muntatge de marcs de ferro de 10mm per finestres i escala exterior amb