Fabricació marcs, porticons i baranes en una masia

Projecte de fabricació i muntatge de portes, finestres, baranes i porticons en la rehabilitació d’una

Tanca amb porta peatonal i portal garatge a Girona

Projecte de fabricació i muntatge d’una tanca amb porta peatonal i portal d’accés al garatge

Escala accés altell

Projecte de fabricació i muntatge d’una estructura per a escala accés a altell El client

Estructura pèrgola a Les Preses

Projecte de fabricació i muntatge d’una estructura per a pèrgola a Les Preses. El client

Envà pluvial a Olot

Projecte de fabricació i muntatge d’un envà pluvial a Olot. El client ens demana el

Tanca exterior en ferro a Olot

Projecte tanca exterior realitzat a Olot. El client ens demana, després de retirar les tuies,

Valla i portals corten a Olot
Valla exterior amb corten a Olot

Projecte realitzat a Olot. Sobre una paret d’obra existent es munta una subestructura amb tub

Escala exterior amb barana de ferro
Marcs de finestra i escala exterior

Fabricació i muntatge de marcs de ferro de 10mm per finestres i escala exterior amb