Fabricació marcs, porticons i baranes en una masia

  • Date: enero 10, 2023
  • Filtres: Altres

Projecte de fabricació i muntatge de portes, finestres, baranes i porticons en la rehabilitació d’una masia al voltants d’Olot
En les portes i finestres es construeix un marc en planxa corten de 6mm gruix.
Pel que fa als porticons, es fabrica un marc en platina de ferro i lames verticals en planxa perforada. El tipus de xarnera permet l’obertura a 180 graus donant a la façana dues imatges amb una estètica ben diferenciada segons estiguin oberts o tancats
Les baranes de les terrasses i balcons s’han fabricat també amb planxa perforada seguint el mateix criteri que els porticons

Últims projectes