Marcs de finestra i escala exterior

Projecte realitzat a Sant Esteve d’en Bas.

Es van fabricar marcs de finestra amb ferro de 10mm tallat amb laser formant un petit pendent en la part superior i inferior per evitar acumulació d’aigua de pluja.

Per l’escala de dues tramades fabricada amb ferro es van utilitzar escalons antilliscants. A la primera tramada es va muntar una barana amb passamà i barrots quadrats per evitar caigudes i complir la normativa.

Últims projectes