Tanca amb porta peatonal i portal garatge a Girona

  • Date: marzo 10, 2022
  • Filtres: Valles

Projecte de fabricació i muntatge d’una tanca amb porta peatonal i portal d’accés al garatge a Girona

El client encarrega la fabricació i muntatge d’una tanca sobre el mur que limita la finca amb el carrer. Aquesta tanca ha d’incloure una porta peatonal amb una tarja fixa al costat que inclogui la bústia, el porter automàtic i el número de casa. També hi ha d’haver un accés al garatge amb un portal d’una fulla batent motoritzada.

El disseny de la tanca és amb lames verticals de planxa de ferro de 2mm en forma de Z disposades de tal manera que evitin la visió directa a l’interior, sobretot en el sentit de baixada del carrer, però que a l’hora no sigui una pantalla totalment opaca.

Primerament, es procedeix a la fabricació al taller de cada tram de mur, sobre platina de 200x10mm. de les lames Posteriorment, es transporta en camió-grua fins a l’obra on es procedeix al muntatge definitiu.

El portal batent d’una fulla té unes dimensions considerables (3.8m ample x 2.3m alt) i amb la dificultat afegida que el carrer és amb pendent. S’automatitza amb un motor hidràulic amb pany
A la porta per als vianants s’hi col·loca un embellidor bústia, número de la casa i maneta en acer inoxidable.

Últims projectes